Kies voor ARBO en kwaliteit, kies voor gietvloeren!

Arbo

We gaven het al eerder aan: waarom in deze moderne tijd nog met enorme inspanning een dekvloer smeren als gieten veel gemakkelijker is? Gelukkig worden aan de arbeidsomstandigheden in de bouw en andere branches steeds strengere eisen gesteld. Duizenden meters smeren met gekromde ruggen op de knieën, met alle gevolgen van dien, dat staat haaks op een gezond werkklimaat waar iedereen recht op heeft!

 

Het Ministerie van SZW heeft zich dan ook helder uitgesproken dat deze branche zich spoedig zal moeten aanpassen en stelt dat de gietvloer als referentie dient. Tenslotte heeft iedereen toch recht om zijn pensioen ook daadwerkelijk in goede gezondheid te bereiken?

 

En dan hebben we een heel ander aspect nog niet eens genoemd: steeds minder jongeren kiezen voor het vak van vloerenlegger. Daarom moet zo efficiënt mogelijk met de mankracht die nog beschikbaar is worden omgegaan. Ook hier ligt de oplossing bij de gietvloer. Tenslotte is de productiesnelheid vier keer zo hoog als bij een smeervloer en dan ook nog eens met een constante kwaliteit.

 

De betere arbeidsomstandigheden voor de medewerkers zijn overigens zeker niet alleen maar zaak van de medewerker zelf. Volgens de Nederlandse regelgeving is de werkgever én opdrachtgever verantwoordelijk voor goede werkomstandigheden van de werknemers. Die verantwoordelijkheid van werkgevers en opdrachtgevers ten aanzien van aansprakelijkheid, ziekteverzuim en arbo gaat steeds verder. Denk bijvoorbeeld eens aan het twee jaar doorbetalen bij ziekte, de wet poortwachter, WIA, veiligheid. Allemaal kosten en onderwerpen die ons allemaal aangaan en uiterst belangrijke zaken om goed over na te denken bij de keuze voor een vloersysteem. Ons advies: gieten!